Konferenssin raamattutunnit

Torstain raamattutunnilla puhuu IK Opiston entinen opettaja ja opetustoimen johtaja Pauli Karppinen. Raamattutunti juhlistaa Israelin 70v. juhlavuotta. Raamattutunnilla tarkastellaan Jumalan valtakunnan teemaa Raamatun kokonaisilmoituksen valossa. Israelin kansan keskeistä roolia Jumalan valtakunnan esittelyssä selitetään seikkaperäisillä ja tarkoilla kuvauksilla läpi koko Vanhan testamentin. Kristuksen Messias-kuninkuus tulee vahvasti esille. Raamattutunti huipentuu Jeesuksen Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen merkityksen avaamiseen Jumalan valtakunnan ydinasioina. Raamattutunti päättyy lohduttavaan sanomaan Kristuksen takaisintulosta ja tuhatvuotisesta valtakunnasta.

 

Perjantain raamattutunnilla puhuu RV:n päätoimittaja ja IK-opiston entinen tuntiopettaja Leevi Launonen. Raamattutunti käsittelee perheiden kasvatuksellisia haasteita yhteiskunnallisten arvojen muutoksen keskellä. Aihetta lähestytään yhtäältä yhteiskunnan muutoksen ja toisaalta Raamatun kasvatusajattelun näkökulmasta. Yhteiskunnan nopea kasvuympäristön ja arvojen muutos on pakottanut perheet aivan uusien kysymysten eteen. Esimerkiksi perheiden arkipäivää hallitseva viestintäteknologia tarjoaa digiajan sukupolvelle suuria mahdollisuuksia sekä hyvään että pahaan. Tässä tilanteessa monet vanhemmat kokevat itsensä kasvattajina epävarmoiksi ja ehkä neuvottomiksikin.

 

"Kristittyjen vanhempien on hyvä tiedostaa, että vaikka aika muuttuu, Jumalan sanasta löytyvät edelleen kestävät periaatteet, joiden varaan perhe-elämää ja kasvatusta on turvallista rakentaa. Tässä ajassa näiden periaatteiden esiin tuominen ja käytäntöön soveltaminen on entistäkin tärkeämpää", Launonen sanoo.

 

9090540575_382aaf8a15_o.jpg
 

Lauantain raamattutunnilla puhuu IK-opiston Australian yhteistyökumppanin Alphacrusis Collegen rehtori Stephen Fogarty. Raamattutunnilla on tarkoitus käsitellä sitä, miten uskova löytää oman paikkansa sekä erityisesti lähetystyössä että Jumalan valtakunnassa yleisellä tasolla. Tarkoituksen tässä yhteydessä on myös pohtia uskovan vastuuta maailman ekologiseen haasteeseen vastaamisessa. Fogarty on kirjoittanut kirjan näystä ja motivoitumisesta vapaaehtoistyöhön, joten luvassa on hyvää pohdintaa Raamatun pohjalta oman paikan ja tehtävän löytymisestä. Fogarty esittelee raamattutuntiaan seuraavin sanoin:

”Tehtävämme Jeesukseen Kristukseen uskovina on julistaa evankeliumia. Apostoli Paavali korostaa tämän tehtävän velvoittavaa luonnetta roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa kuvatessaan itseään tehtävään erotetuksi (jae 1), velassa olevaksi sekä halukkaasti (jakeet 14 – 15), ja (jae 16) evankeliumia häpeämättä julistavaksi. Raamattutunnilla pohditaan tätä uskovan saaman velvoittavalta kuulostavan tehtävän kaikenkattavuutta uskovan elämässä.”

 

Samuel Aro-Panula
Raamattutuntien tuottaja ja IK-opiston opettaja

Leea Miettinen