Kristitty ja sukupuolivallankumous

Tapio Puolimatka aloitti puheensa kiittämällä Jeesuksen ristinuhrista. Puolimatkan mukaan Kristuksen ristinuhri on ainoa, jonka pohjalta voidaan kohdata pahimmatkin kristinuskoa vastaan nostetut vastaväitteet.

Puolimatkan mukaan seksuaalivallankumous pyrkii ratkaisemaan syyllisyyden ongelman poistamalla seksuaalisuuden normit. Nuorten usko voidaan tuhota opettamalla nuoret toimimaan seksuaalisessa vapaudessa, jolloin syyllisyys estää nuoria lähestymästä Jumalaa.

Puolimatka korosti puheessaan avioliiton merkitystä. Sosiologisen tutkimuksen mukaan seksuaalisuuden erottaminen avioliitosta heikentää korkeakulttuurin edellytyksiä. Puolimatka puhui Jumalan kolmiyhteydestä, jonka vertauskuva on perhe, jossa rakastetaan toisia perheenjäseniä.

Avioliitto on epäitsekkään rakkauden väline, jonka avulla luodaan edellytyksiä uudelle elämälle. Perheen tarkoitus on toisaalta suojella lapsia, mutta myös luoda elämää suojaavia normeja. Siksi Puolimatka korostaa kristillisen avioliittokäsityksen esillä pitämistä.

Puolimatkan mukaan seksuaalinen vapaus saa aikaan paljon inhimillistä kärsimystä. Hän pitääkin avioliittoa kaikkein mielekkäimpänä tapana kanavoida ihmisen seksuaalisuutta sekä yksilön että yhteisön kannalta. Koska kristityillä on velvollisuus puolustaa heikkoja, kannattaa puolustaa kristillistä avioliittoa.

Teksti ja kuvat: Saija Alanko

Jani Alanko