Kristitty ja muunlainen hengellisyys

Juhannusaaton nuorten aikuisten foorumissa Sanna Urvas opetti suhtautumisesta muuhun kuin kristilliseen hengellisyyteen.

Urvas lähti liikkeelle luomiskertomuksesta ja lopuksi käsitteli muutamia käytännön tilanteita työelämässä, harrastuksissa ja ihmissuhdeverkostoissa. Urvaksen mukaan ihminen on materiaa eli ”tomua”, ihminen on Jumalan kuva ja hänessä on Jumalalta saatu elämän henki ja uskovissa on lisäksi Kristuksen henki.

Koska olemme myös moraalisia olentoja, olemme vastuussa siitä, minkälaisten tahojen kanssa olemme tekemisissä. Jumala ohjaa omiaan olemaan tekemisissä vain itsensä kanssa, koska hän on hyvyyden lähde. Rakastava suhde Jumalaan on Urvaksen mukaan tärkein yksittäisen ihmisen henkistä tasapainoa ja hyvinvointia ylläpitävä tekijä.

Paavalin kirjeisiin viitaten Urvas varoittaa luottamasta siihen näkymättömään todellisuuteen, joka ei kumarra Jumalaa. Kyse on siitä, kenelle olemme uskollisia, kenen voimaan turvaudumme ja kenen läsnäoloon sitoudumme.

Raha-asioissa Urvas varoittaa olemaan tarkka, ettei olla yhteydessä laittomuuksiin, korruptioon tms. vääryyteen. Yrittäjien kannattaa edellyttää yhteistyökumppaneilta uskontoneutraalia toimintatapaa. Harrastuksista Urvas otti esimerkiksi joogan. Ongelma on se, että joogatunnilla uskova asettuu ohjaajan edustaman näkymättömän maailman auktoriteetin alaisuuteen. Urvaksen mukaan jooga voi olla vain liikuntaakin, mutta on vaikea erottaa, onko kyseessä uskonnollinen toiminta.

Ihmissuhteissa Urvas korostaa sitä, että Jumala rakastaa jokaista ihmistä, eikä muun uskonnon harjoittaminen tee ihmisestä vähemmän arvokasta. Kannattaa kuitenkin miettiä, minkälaisissa suhteissa olemme muun uskoisiin, erityisesti jos tuossa uskonnossa tehdään jatkuvasti eettisesti tuhoisia valintoja. Urvas ei suosittele osallistumaan edes kutsuvieraana erilaisiin muiden uskontojen rituaaleihin: patsaan kumartamiseen, ruokauhrin antamiseen tai uhraamiseen perhealttarille.

-Olkaa valona ja suolana maailmassa tuoden Kristuksen rakkautta kaikkialle. Meitä ei ole kutsuttu eristäytymään, kuinka me silloin voisimme olla Kristuksen todistajina maailmassa? rohkaisi Urvas kuulijoitaan ja muistutti vielä lopuksi ensimmäisestä käskystä:
-Minä olen Herra sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita Jumalia (2. Moos. 20:2-3). Antakoon Henki meille viisautta tunnistaa, milloin olemme tekemisissä muiden tahojen kuin Jumalan kanssa.

Teksti ja kuva: Saija Alanko

Jani Alanko