Kansalaisaloite ja adressi Missio-teltassa

Tänä vuonna missio-teltassa on kaksi aloitetta, joihin voi käydä kirjoittamassa nimensä. Ex-muslimit adressi vetoaa pakkokäännytysten lopettamisen puolesta ja Vanhusasiainvaltuutettu Suomeen kansalaisaloitteella halutaan huomioida vanhusten oikeusturvaan liittyviä asioita.

Mauri Venemies ja Riitta Kuismanen ikäihmisten asialla.

Mauri Venemies ja Riitta Kuismanen ikäihmisten asialla.

Vanhusasiainvaltuutetun saamiseksi Suomeen kansalaisaloite pyrkii siihen, että Suomen eduskunta ja hallitus toimisivat sen puolesta, että vanhusasiainvaltuutetun virka perustetaan maahamme. Missio teltalla olevat Riitta Kuismanen ja Mauri Venemies toteavat, että ikäihmiset tarvitsevat virallisen puolestapuhujan, vanhusasiainvaltuutetun, joka on perehtynyt heidän asioihinsa ja puolustaa ikäihmisten asemaa yhteiskunnassa. Kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi on aiemmin perustettu mm. tasa-arvo-, lapsiasiain-, tietosuoja- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen virat ja nyt on aika saada myös vanhuksille heidän etujaan ja oikeuksiaan puolustava virallinen henkilö.

Vanhusväestön määrä kasvaa kovaa vauhtia, ja erityisesti muistisairaiden määrä lisääntyy. Toisaalta ikäihmiset ovat toimintakykyisempiä kauemmin kuin ennen ja elinikä pitenee. Erityisesti täysin yksinjääneistä vanhuksista ei välttämättä huolehdi kukaan ja huolestuneena olemme saaneet seurata uutisointeja kotoa löydetyistä, huonokuntoisista, lähes heitteillä olevista vanhuksista. Myös ikäihmisten itsemurhien määrä on noussut ja alkoholiongelmat ovat lisääntyneet. Kaikki tämä on suuri hätähuuto, Kuismanen toteaa. Ikäihmiset tarvitsevat laadukkaita, monipuolisia ja yksilöllisiä avo- ja laitospalveluita ja muita asumisratkaisuja. Emme voi jatkossa jättää vanhusta turvapuhelimien tai ateria-automaattien varaan. Ihminen tarvitsee aina myös toista ihmistä, kuuntelijaa, myötäeläjää ja läheisyyden tuomaa turvaa. Valtuutetun tehtävänä olisi valvoa, ottaa kantaa ja raportoida vanhuksia kohtaavista epäkohdista sekä tarttua niiden korjaamiseen. Vanhuksille on taattava hyvä ja arvokas elämä, Kuismanen ja Venemies tähdentävät.

Teksti ja kuvat: Jyrki Alanko

Jani Alanko