Suomen tulevaisuus ja toivo on Jumalan Sanassa

Kansanedustaja Antero ”Mooses” Laukkanen puhui juhannusaaton jumalanpalveluksessa rukouksen ja Raamatun merkityksestä. Konferenssin teeman mukaisesti Laukkanen julisti, että Suomen kansan tulevaisuus ja toivo on Jumalan Sanassa. ”Kun olin alakoulussa, meillä oli pulpetissa kaksi kirjaa, virsikirja ja Raamattu, eikä niitä pidetty suurina uhkina lapsen kehitykselle” Laukkanen muisteli.

Antero Laukkanen

Antero Laukkanen

Laukkanen vetosi voimakkaasti kristillisten arvojen säilyttämisen puolesta. Hänen mukaansa Suomen ei tule unohtaa kristillisiä juuriaan, vaan meidän tulisi olla niistä sekä tietoisia että ylpeitä. Omien juuriensa tunteminen on myös osa identiteettiämme. Laukkanen muistutti, että Suomen kansa on kehittynyt ja sivistynyt Raamattua lukemalla ja siihen pitäytymällä. Nykyinen pyrkimys pitää uskonto ja hengellisyys yksityisasiana ei Laukkasen mukaan ole sopusoinnussa ihmisoikeuksien kanssa. Meillä on oikeus ja vapaus ilmaista omaa uskoamme vapaasti Laukkanen muistutti.

Onni Haapala

Onni Haapala

Samassa tilaisuudessa siunattiin käyttöön uusi Sana elämän -kommentaariraamattu. Onni Haapala toi esiin, miten 450 vuotta sitten ilmestyi Agricolan toimesta ensimmäinen suomenkielinen Uusi-testamentti vuonna 1548. Nyt julkaistava ja käyttöönotettava koko Raamatun selitysteos on kauan kaivattu ja odotettu suurteos. Teos perustuu Raamattu Kansalle -käännökseen, joka on ainoa 2000-luvulla julkaistu kokonainen suomenkielinen raamatunkäännös.

Riitta ja Veikko Härmänmaa

Riitta ja Veikko Härmänmaa

Evankelistapariskunta Riitta ja Veikko Härmänmaa sanoivat tilanneensa teoksen ennakkoon ja odottavat saavansa sen käyttöön mahdollisimman pian. He kertoivat, miten heidän kotiseurakunnassaan Ilmajoella ruuanjakelun yhteydessä pidettävät hartaudet ovat saavuttaneet paljon ihmisiä, jotka muuten eivät seurakunnassa käy. Joka toinen viikko pidettävissä tilaisuuksissa käy noin 200 ihmistä ja monesti osallistujat käyvät keskusteluja Raamatun arvoista. Tällaisissa tilanteissa Riitan ja Veikon mukaan uusi kommentaariraamattu antaa lisää tietoa Raamatun tekstien perustaksi ja näin he saavat paremmin perusteltua näkemyksensä. Härmänmaat iloitsivat siitä, että monet ruuanjakelussa käyneet ovat myös tulleet uskoon.

Teksti ja kuvat: Jyrki Alanko

Jani Alanko